AuraTransformation™ medför bla:

  • Din energi blir samlad i kroppen och energinivån höjs.
  • Kortare väg från tanke till handling.
  • Lättare att kommunicera med barn och ungdomar.
  • Det blir lättare att sätta gränser och följa ditt hjärta/din egen väg.
  • Livsglädjen och passionen ökar för det du innerst inne brinner för.

AuraTransformation™+ Balansering: 3500 kr
Aurajustering: 2200 kr
Balansering eller Uppgradering: 1500 kr

OBS! Balanseringen bör ske 1-14 dagar efter din Auratransformation™. I takt med din utveckling så kan du känna behovet av ytterligare Balansering eller Uppgradering (ett tecken kan vara att du inte känner resultat av dina energisorteringsövningar.)

En AuraTransformation™ passar dig som tar ansvar över ditt eget liv. Den löser inte problemen åt dig men den ger dig kraften att göra något åt dem!

En AuraTransformation™ är en kroppsbehandling som permanent uppgraderar din personliga energi.
För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Du får större livslust, starkare intuition och en djup inre balans.

En AuraTransformation™ utförs av Certifierade Auraförmedlare™ Lotta Sjöberg som besitter omfattande helande krafter och en djup inre balans. Lotta Sjöberg arbetar till skillnad från andra healer, med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och du får i samband med AuraTransformation™ balansenergin integrerad i ditt energisystem. Detta medför att du får din energi samlad i kroppen och att det blir lättare att lyssna på din egen inre röst, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord.
Den behöver upplevas !

AuraTransformation™ är en permanent medvetandeexpansion. Det är därför inte något man gör bara för att ”prova på”, det finns ingen ångerrätt när du redan är transformerad.  AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som är redo att ta fullt ansvar över sina liv. Innan behandlingen ska du ha läst boken ”Balans på alla plan” av Anni Sennov.

För mer information: www.auratransformation.se